Återvinningsresultat

Varje år samlas ca 100 000 ton soppåsar in i SÖRAB-kommunerna. Dessa blir till värme och el och täcker värmebehovet i ca 15 000 villor på ett år! I soppåsarna vill vi helst bara se det som blir över när du sorterat ut allt farligt och återvinningsbart material. Eftersom din soppåse kommer bli ett bränsle bör endast brännbara saker slängas där. 
Soppåsarna med brännbart avfall från ett hushåll med fyra personer genererar varje år tillräckligt med el för att:

 • driva ert kylskåp i 3,5 år (energiklass A+) eller
 • koka 4 800 liter vatten i er vattenkokare eller
 • köra diskmaskinen 454 gånger eller
 • ha 16 adventsljusstakar tända dygnet runt hela december och januari

I våra soppåsar finns det fortfarande mycket resurser kvar

Vid plockanalyser har vi konstaterat att ca en tredjedel av det insamlade hushållsavfallet, är sådant avfall som egentligen hör hemma på återvinningsstationerna, dvs förpackningar och tidningar. Dessa ca 30.000 ton råvaror, som skulle kunna återvinnas till nya saker, kostar nu massor med miljoner kronor att bränna upp. Ett sådant resursslöseri! 

45% i soppåsarna är s k biologiskt behandlingsbart material eller matavfall som vi kallar det. Idag erbjuder alla SÖRAB-kommuner separat insamling av matavfall i någon form, men man har kommit olika långt fram med införandet.
Efter att matavfallet samlats in omlastas det på Hagby i Täby eller Smedby i Upplands Väsby och transporteras sen till en rötningsanläggning i Uppsala. När matavfallet rötas bildas det biogas som används som drivmedel och biogödsel att lägga ut på åkrarna. 

 • Om 70% av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen (1500 mil á  0,8 l/mil) för drygt 56 000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.
 • Matavfallet från 4 730 personer räcker för att driva en buss eller fem sopbilar under ett helt år.
 • Mängden matavfall som kan göras tillgängligt bara i Stockholms län årligen skulle kunna användas för att producera biogas motsvarande förbrukningen för 120 stadsbussar eller ca 600 sopbilar.
 • En personbil kan köra 2,5 km på en påse (ca 2,2 kg) rötat matavfall. På 1 000 bananskal kan man köra närmare 100 km.
 • En bil som kör på biogas undviker drygt 3 200 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.Problem på soptippen

Populära återvinningscentraler

På SÖRABs återvinningscentraler lämnades ca 70 000 ton grovsopor in år 2013. Detta material- eller energiåtervinns i största möjligaste mån. Endast några få procent av det inkomna materialet läggs på deponi (tipp).

En pinnstol (4,5 kg) som förbränns i en modern svensk avfallsförbränningsanläggning med kraftvärme kan driva:

 • en klockradio 749 timmar eller
 • en adventsljusstake i 107 timmar eller
 • en 10 W lågenergilampa i 225 timmar (eller nästan en månad räknat på att lampan är tänd 8 timmar/dag) eller
 • ett kylskåp (energiklass A+) i 166 timmar

Sådant som är farligt

Farligt avfall och kasserade elektriska produkter och ljuskällor (glödlampor, lysrör etc) ska inte ingå i kretsloppet pga sin skadlighet på hälsa och miljö. Släng absolut inget sådant avfall i soppåsarna! Senaste plockanalysen indikerar att det finns drygt 600 ton farligt avfall i soppåsarna från SÖRAB-regionen på ett år. Det är 600 ton för mycket! Lämna det på anvisad plats. Där tas det omhand på ett miljöriktigt sätt och vissa delar går faktiskt att återvinna också! Svenskarna tillhör för övrigt världseliten på elektronikinsamling med 15 kg/år och invånare!

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår