Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall

Under denna kategori finns det ett stort antal typer av avfall. Det handlar om trä, plast, gips, metaller mm. SÖRAB tar främst emot verksamhetsavfall på Hagby återvinningsanläggning och på Löt avfallsanläggning. Beroende på avfall kommer det efter sortering att materialåtervinnas, energiåtervinns eller deponeras.

I vår prislista finns information om vad olika fraktioner kostar och vad de får och inte får innehålla.

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet. Naturvårdsverket har tagit fram några webbsidor med Vägledning för bygg- och rivningsavfall, följ länk här till höger.

Företag kan också, om det handlar om mindre mängder* verksamhetsavfall, besöka någon av SÖRABs återvinningscentraler. Där sorterar ni själva avfallet i olika fraktioner. 

Innan ett deponilass lämnas på Löt avfallsanläggning ska ifylld blankett för grundläggande karakterisering lämnas till kundmottagarna. Ladda ner blanketten under dokument och länkar till höger.

För asbest och tryckimpregnerat trä ska särskilda deklarationer fyllas i vid eller innan avlämnandet. De finns för nedladdning under rubriken Farligt avfall.

* = max 3 m3/gång eller klipp

Senast uppdaterad: 2023-01-09

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår