Företag på ÅVC

Vem ska betala för vad?
Privatpersoner som bor i en SÖRAB-kommun (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna) kan lämna avfall utan att behöva betala vid besöket – kostnaden ingår i sopabonnemanget.
Verksamheter (företag och organisationer) betalar för att lämna sitt avfall på SÖRABs anläggningar. Den som personligen inte transporterar och sorterar sitt avfall blir också betalningsskyldig. Skyldigheten att betala gäller även om du lämnar avfall som uppenbarligen inte kommer från eget hushåll. Eftersom vår personal inte kan se skillnad på avfallets ursprung bedöms du på ditt fordon och typ av avfall. Har du med dig bygg- och rivningsavfall, trädgårdsavfall eller farligt avfall (inkl. tryckimpregnerat trä) och kommer med en lätt lastbil, servicebil, traktor, företagssläp eller utlandsregistrerad bil så är du betalningsskyldig. Betalningen ska ske innan du sorterar och lämnar ditt avfall.
Vid ett besök hos SÖRABs anläggningar får bil med släp och avfall inte väga mer än 3 500 kg (eller fordonskombinationer som får framföras med B-körkort). Tyngre bilar hänvisas till kundmottagningarna på Hagby återvinningsanläggning i Täby eller Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Tack för att du sorterar ditt avfall och följer instruktionerna. Om du har frågor, prata gärna med vår personal.

Farligt avfall
Återvinningscentralerna tar inte emot farligt avfall (inkl. tryckimpregnerat trä) från verksamheter. Vi hänvisar till kundmottagningen på Hagby där du får fylla i en deklaration för farligt avfall och betala per kilo. Farligt avfall ingår inte i det normala priset för att lämna avfall på ÅVC. Även privatpersoner kan hänvisas till Hagby och behöva betala, om de har större mängder farligt avfall.

Elavfall
Återvinningscentralerna tar bara emot mindre mängder av producentansvarselektronik från verksamheter. Större mängder hänvisas till kundmottagningen på Hagby. Där får du fylla i en deklaration. Icke producentansvarselektronik kan lämnas mot betalning på Hagby, det ingår inte i det normala priset för att lämna avfall på ÅVC.

Sten, jord & betong
Verksamheter kan bara lämna sten, jord och betong genom anmälan i kundmottagningarna på Hagby eller Löt. Där får du intyga att materialet är fritt från asbest eller andra föroreningar och betala per kg. Sten, jord och betong ingår inte i det normala priset för att lämna avfall på ÅVC. För privatpersoner ingår det däremot i sopabonnemanget.

Asbest
Asbest från verksamheter kan bara lämnas på Löt. Där får du fylla i en deklaration för asbest och betala per kilo. Som privatperson får du lämna max tre kilo asbest (samt väl emballerat med tejp och märkt ”ASBEST”) på återvinningscentralerna. Större mängder än så hänvisas också till Löt. All asbest ska inneslutas innan du kör det till oss. Öppettider kundmottagningar Hagby och Löt hittar du här >>
Tack på förhand för ditt samarbete, och hoppas att du får ett bra besök! OBS! Vid ifyllande av deklaration behövs uppgifter om avfallsproducenten (namn, adress, org. nr, tel. nr). 

Metall
Om du har enbart metall i ditt lass vid besöket på ÅVC kan det lämnas avgiftsfritt även från företag! Det gäller rena, sorterade lass som innehåller skrot och metall. Får inte innehålla radioaktivt material, kylväggar, elektronik, fjärrvärmerör eller kassaskåp.

Priser
Enstaka besök/upp till 3kbm 750 kr inkl. moms.
Företagskort (10x3kbm) 4.500 kr inkl. moms
Vid tillfällen då du har mer än 3kbm i lasset har personalen på ÅVC rätt att ta betalt för ytterligare kbm.
Företagskortet kan köpas via vår hemsida eller direkt på SÖRABs anläggningar (utom på Stockby Returpark).
Alla våra anläggningarna är kontantfria, vi tar bara emot betalkort (dock ej American Express eller Diners). Mer information om priser, öppettider, anläggningar, sorteringsanvisningar, våra allmänna bestämmelser, integritetspolicy mm hittar du på sörab.se.
Företagskortet gäller inte på Stockby Returpark där vi som ett test infört ett digitalt betalsystem.
Under testperioden är priset tills vidare 450 kr/besök. Denna taxa gäller även privatpersoner för sådant avfall som sällan eller aldrig uppstår i ett vanligt hushåll.


Regler gällande på SÖRABs anläggningar
- Rökförbud råder inom anläggningen på grund av brandrisk. Undantag för av SÖRAB angiven plats. - Avfallslämnaren är skyldig att utföra eller bekosta städning på grund av nedskräpning orsakad av denne.
- Inom anläggningen gäller vägtrafikkungörelsen med de lokala trafikföreskrifter som anslås inom området.
- Inom anläggningen råder förbud mot tomgångskörning längre än 1 minut.
- När det gäller last eller bärhjälp så ingår inte det i personalens åtagande, varken på - återvinningscentralen eller på elektronikmottagningen på grund av försäkringsproblematik och arbetsmiljö. Däremot om du ser till att produkten kommer ner på marknivå, på av personalen anvisad plats, kan vi vara behjälplig att med lastmaskin lyfta den till rätt plats. Du bär själv allt ansvar tills produkten är på marknivå (på Hagby har vi installerat en krok vid sten, jord och betong för de som har problem att få av större produkter från släp/bil, i vilken man kan fästa ett rep och dra av produkten med).
- Efter godkänd lossning av lass övergår det lossade materialet till SÖRABs ägande ­och förfoganderätt.
- Fotoförbud råder inom anläggningen.

Vill du ladda ned en PDF med regler och priser gällande SÖRABs anläggningar? Den hittar du i så fall här.

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår