Frågor & Svar

Vilka öppettider gäller på SÖRABs anläggningar?

Svar: Tryck på länken och välj den anläggning som du vill lämna ditt avfall på.
Öppettider »

« Top

Hur hittar jag till en viss anläggning?

Svar: Tryck på länken och välj den anläggning som du vill lämna ditt avfall på.
Vägbeskrivning »

« Top

Kostar det något att lämna avfall på SÖRABs anläggningar?

Svar: Småföretag som vill lämna mindre mängder sorterat grovavfall på våra återvinningscentraler betalar genom Företagskortet, ett klippkort som gäller för 10 klipp. För de större företagen som lämnar verksamhetsavfall på Hagby Återvinning eller Löt Avfallsanläggning, har vi en differentierad taxa.
Till Prislistor »

« Top

Får man lämna osorterat avfall på återvinningscentralen?

Svar: Nej! På återvinningscentralen sorterar ni avfallet i bl a följande fraktioner: Brännbart, Ej brännbart, Metall, Trä, Wellpapp, Tidningar, Elektronik, Kyl och frys, Trädgårdsavfall.

Vissa skillnader finns mellan våra olika anläggningar, vad gäller benämningar samt antalet fraktioner. De ovanstående fraktionerna återfinns dock på alla SÖRABs återvinningscentraler!

« Top

Hur mycket får man lämna åt gången på återvinningscentralen?

Svar: Max 3 m3 per klipp på Företagskortet.

« Top

Vad gäller för företag som vill lämna el-avfall och kylmöbler?

Svar: På samtliga återvinningscentraler kan företag lämna el-avfall med producentansvar avgiftsfritt, motsvarande den mängd som normalt uppstår i ett hushåll (t ex 1 dator, 1 kylskåp etc.) Större mängder och el-avfall utan producentansvar tas emot på Elektronikmottagningen på Hagby Återvinningsanläggning. Läs mer här.
För el-avfall utan producentansvar debiteras enligt gällande prislista.

« Top

Var kan vi lämna vårt farliga avfall?

Svar: Företag lämnar sitt farliga avfall till SÖRABs mottagning på Hagby Återvinningsanläggning. Läs mer här

« Top

Var lämnar vi asbest och eternitplattor?

Svar: Allt asbestavfall lämnas på Löt Avfallsanläggning, där det deponeras. Ifylld deklaration lämnas i kundmottagning innan avlämning.

OBS! Asbest ska alltid vara förpackad och väl tillsluten. Den som transporterar ska ha anmält till Länsstyrelsen att företaget transporterar avfall. Asbest är farligt avfall.

Avgift
Företagskortet gäller inte. Avgift erläggs enligt taxa för Löt.

« Top

Kan jag lämna in papper med känslig information till er?

Svar: Ja, det går bra. Avfallet kastas i SÖRABs omlastningsstation för restavfall på Hagby Återvinningsanläggning. Du anmäler dig i kundmottagningen (öppettider 06-16) och väger sedan fordonet på vår fordonsvåg med hjälp av personal. Sedan kör du upp till vår omlastningsstation för att kasta ned materialet i omlastningen/hålet/bunkern. Materialet komprimeras sedan in i en sluten container för vidare transport till ett värmeverk där materialet eldas upp och blir värme.
Företagskortet gäller inte. Avgift erläggs enligt taxa.


Kan man lämna stubbar hos er?

Svar: Ja, stubbar tas emot på Löt Avfallsanläggning i Vallentuna. Debitering enligt gällande prislista.
OBS! Vi kan ej bistå med hjälp att lasta av från bil/släpkärra.

« Top

Vad gör man med gamla däck?

Svar: Företag hänvisas till Svensk Däckåtervinning som ser till att däcken blir hämtade. Detta finansieras av återvinningsavgiften på nya däck. Gå in på deras hemsida www.sdab.se alternativt ring 08-506 010 55.

Vill du veta mer om återvinning av däck kan du även läsa om det på Svensk Däckåtervinning ABs hemsida!

« Top

Tar ni emot oljefat och fotogendunkar?

Svar: Alla oljefat och dunkar, oavsett storlek, ska vara tomma och droppfria för att få lämnas in på SÖRABs återvinningscentraler. Det ska vara ett hål i botten på oljefatet för att försäkra att ingen vätska finns kvar!

Skulle det vara fotogen kvar i dunken, klassas detta som farligt avfall och ska lämnas in på mottagningen för farligt avfall på Hagby Återvinningsanläggning. OBS! Alla förpackningar ska vara droppfria!

Debitering enligt gällande taxa för Företagskort alt. Farligt avfall.

« Top

Tar ni emot oljetankar och oljecisterner?

Svar: Ja, men de skall vara rengjorda av saneringsfirma. SÖRAB vill ha ett intyg på att detta är utfört på ett korrekt sätt. Den rengjorda cisternen fraktar du till Hagby. Debitering enligt gällande prislista.

« Top

Kan man få bärhjälp med tunga saker på återvinningscentralerna?

Svar: När det gäller last eller bärhjälp så ingår inte det i personalens åtagande, varken på Återvinningscentralen eller på Elektronikmottagningen på grund av försäkringsproblematik och arbetsmiljö.  

Däremot om du ser till att produkten kommer ner på marknivå kan personalen vara behjälplig att med lastmaskin ta den till rätt plats. På Hagby har vi installerat en krok vid sten, jord och betong för de som har problem att få av större produkter från släp/bil, i vilken man kan fästa ett rep i och dra av produkten med.

« Top

Kan man hyra containrar hos er?

Svar: Nej, man kan inte hyra containrar genom SÖRAB. Vi rekommenderar att du kontaktar någon renhållningsentreprenör.

« Top

Vilka klädinsamlingar finns på återvinningscentralerna?

Svar: På alla våra sex återvinningscentraler finns Erikshjälpen.

« Top

Får man ta eller köpa slängda saker?

Svar: Det är förbjudet att föra med sig föremål från SÖRAB:s anläggningar. Det går inte heller att köpa föremål som slängts på våra anläggningar. I stället för att slänga bra saker kan man lämna in dem i second handbutiker! Sök på nätet efter "Second handaffärer" och se om det finns någon butik som ligger nära till hands för Dig!

« Top

Hur går jag till väga om jag vill komma på studiebesök på en anläggning?

Svar: Fyll i vårt kontaktformulär som finns här: sorab.se/kontakt.

« Top

Riskavfall

SÖRAB tar endast emot skärande och stickande riskavfall från företag på Mottagningen för Farligt avfall på Hagby Återvinningsanläggning under förutsättning att avfallet är välemballerat. Läs mer om mottagningen här.

« Top

Impregnerat trä

Större mängder tas främst emot på Löt Avfallsanläggning i Vallentuna. Mindre mängder kan även lämnas på Hagby Återvinningsanläggning.

Avgift
Företagskortet gäller ej. Debitering enligt gällande prislista.

Senast uppdaterad: 2022-03-09

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår