Sundbyberg Returpark

En Returpark planeras i Rissne, vilken kommer att byggas enligt SÖRABs nya koncept och den framgångsrika "Stockbymodellen". Stockby Returpark på Lidingö vann pris för Årets Återvinningsanläggning 2016 och står modell för kommande returparker.

SÖRABs Returparker fungerar som en återvinningscentral men här är återbruk och återvinning det centrala. Här kan gammalt material få nytt liv! Skulpturer smyckar parken och ska vara exempel på hur man kan ta tillvara på materialråvaror och använda dem på nytt. Utsmyckningarna ska inspirera besökarna till ett cirkulärt tankesätt och att återvinna och återbruka mer.

Det miljöviktigaste först och kunden i fokus

Enligt "Stockbymodellen" byggs ett Returhus/mottagningshall där besökarna välkomnas av personal när de kommer till anläggningen. Där fokuseras på det avfall som är miljöviktigast att sortera ut först. Det som är farligt samt det som kan återbrukas. SÖRAB sätter kunden i fokus och devisen är att det ska vara ”lätt att göra rätt”, vilket ofta betyder mer bemanning, generösa öppettider samt en genomtänkt och tydlig skyltning. 

Processen

Detaljplanen för en returpark inom fastigheten Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne vann laga kraft 7 december 2017.
Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2017 § 254 att anta detaljplanen för en returpark i Rissne. Beslutet överklagades och har prövats av Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. Kommunfullmäktiges beslut om antagande står därför fast och detaljplanen började gälla från 7 december 2017.

Under hösten 2018 har SÖRAB lämnat in ansökan om bygglov samt anmälan om miljöfarlig verksamhet till kommunen. 

Senast uppdaterad: 2021-01-26

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår