Förpackningsinsamling

Test av ett nytt, smart sätt att samla in förpackningar!

Under våren 2021 har vi testat ett nytt sätt att samla in förpackningar av plast, papper och metall i Upplands Väsby. Testet tar avstamp i vår avfallsplan som beskriver hur vi ska arbeta med avfallshantering från 2021 till 2032. Ambitionen är att bidra till ett mer cirkulärt samhälle där avfall ses som en resurs som kan användas om och om igen.

Vi vill se om vi kan återvinna fler förpackningar – och samtidigt göra det enklare för hushållen att källsortera.   

Så här gick testet till:

340 småhusägare i Upplands Väsby var utvalda att delta i testet som pågick från slutet av februari till 24 maj. 

Uppgiften var att under några månader sortera ut förpackningar av plast, papper och metall i en separat plastpåse som sedan läggs i det vanliga kärlet för restavfall.                   

Till en början fick deltagarna speciellt framtagna röda påsar. När de påsarna tog slut, använde hushållen valfri plastpåse, dock inte så kallade bio-påsar.

När kärlen för restavfall tömdes, skildes plastpåsarna ut i en eftersortering och materialet kunde därefter återvinnas.

Vad händer nu?

För att se om förpackningarna sorterats rätt genomfördes plockanalyser före testet och sedan varje vecka under testperioden.

Nu tittar vi på vilka resultat testet har gett bland annat:

  • Hur stor andel av förpackningarna sorterades ut för återvinning? 
  • Hur påverkas kvalitén av felsorterat avfall? 
  • Fick närliggande återvinningsstationer in mer eller mindre avfall? 
  • Och förändrades mängden utsorterat matavfall?

Vi har även skickat ut en enkät till de hushåll som deltagit i testet för att se hur de har upplevt insamlingen.

Förhoppningen är att testet blir starten på ett nytt smartare sätt att samla in förpackningar som vi alla kan använda för att göra en insats för att minska avfallets belastning på klimatet.

Reultatet av testet kommer rapporteras efter sommaren.

 

Vill du veta mer?

SÖRAB kan berätta mer om bakgrund, syfte och mål med projektet om du kontaktar info@sorab.se.

Mer praktisk information för dig som är med i testet hittar du på Upplands Väsby kommuns webbplats.

Du kan också kontakta Väsby Direkt:

Öppettider

Mån – ons 08.00 – 17.00

Tor 08.00 – 18.00

Fre 08.00 – 15.15

Senast uppdaterad: 2021-02-01

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår