Förpackningsinsamling

Nu testar vi ett nytt, smart sätt att samla in förpackningar!

Under våren 2021 testar vi ett nytt sätt att samla in förpackningar av plast, papper och metall i Upplands Väsby. Testet tar avstamp i vår avfallsplan som beskriver hur vi ska arbeta med avfallshantering från 2021 till 2032. Ambitionen är att bidra till ett mer cirkulärt samhälle där avfall ses som en resurs som kan användas om och om igen.

Nu vill vi se om vi kan återvinna fler förpackningar – och samtidigt göra det enklare för hushållen att källsortera.   

Så här går testet till:

340 småhusägare i Upplands Väsby är utvalda att delta i testet som pågår från slutet av februari till 24 maj. 

Uppgiften är att under några månader sortera ut förpackningar av plast, papper och metall i en separat plastpåse som sedan läggs i det vanliga kärlet för restavfall.                   

Till en början får deltagarna speciellt framtagna röda påsar. När de påsarna tar slut, använder hushållen valfri plastpåse, dock inte så kallade bio-påsar.

När kärlen för restavfall tömts, skiljs plastpåsarna ut i en eftersortering och kan därefter återvinnas.

Vad händer sedan?

För att se om förpackningarna sorteras rätt gör vi plockanalyser före testet och sedan varje vecka under testperioden.

Därefter tittar vi på vilka resultat testet har gett bland annat:

  • Hur stor andel av förpackningarna sorterades ut för återvinning? 
  • Hur påverkas kvalitén av felsorterat avfall? 
  • Fick närliggande återvinningsstationer in mer eller mindre avfall? 
  • Och förändrades mängden utsorterat matavfall?

Vi gör också en enkät till de hushåll som deltagit i testet för att se hur de har upplevt insamlingen.

Förhoppningen är att testet blir starten på ett nytt smartare sätt att samla in förpackningar som vi alla kan använda för att göra en insats för att minska avfallets belastning på klimatet.

 

Vill du veta mer?

SÖRAB kan berätta mer om bakgrund, syfte och mål med projektet om du kontaktar info@sorab.se.

Mer praktisk information för dig som är med i testet hittar du på Upplands Väsby kommuns webbplats.

Du kan också kontakta Väsby Direkt:

Öppettider

Mån – ons 08.00 – 17.00

Tor 08.00 – 18.00

Fre 08.00 – 15.15

Senast uppdaterad: 2021-02-01

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår