Danderyds returpark

Danderyds Returpark

Byggnadsnämnden i Danderyd fick den 28 november 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för en returpark, längs med Enebybergsvägen. Fastigheterna som ingår i planområdet är del av Danderyd 2:143 och en mindre del av Djursholm 2:369.

Syftet med detaljplanen är att uppföra en returpark, en slags återvinningscentral med fokus på återbruk, där avfallet ses som en resurs och det kan ges möjlighet att köpa, hyra och laga varor på platsen.

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.
Följ processen på Danderyd kommuns webbplats.

Informationsmöte

Den 13 juni hölls ett informationsmöte om den nya returpark som planeras i Danderyd. På mötet informerade representanter för SÖRAB och Danderyds kommun om hur anläggningen är tänkt att fungera, och om tidplanen för det fortsatta arbetet.
Det gavs även möjlighet att ställa frågor.
På Danderyd kommuns webbplats kan du ta del av de presentationer som visades >>

Frågor och svar gällande Danderyds returpark >>

Byggs enligt "Stockbymodellen"

Returparken kommer att byggas enligt SÖRABs nya koncept och den framgångsrika "Stockbymodellen". Stockby Returpark på Lidingö vann pris för Årets Återvinningsanläggning 2016 och står modell för kommande returparker.

SÖRABs Returparker fungerar som en återvinningscentral men här är återbruk och återvinning det centrala. Här kan gammalt material få nytt liv! Skulpturer smyckar parken och ska vara exempel på hur man kan ta tillvara på materialråvaror och använda dem på nytt. Utsmyckningarna ska inspirera besökarna till ett cirkulärt tankesätt och att återvinna och återbruka mer.

Det miljöviktigaste först och kunden i fokus

Enligt "Stockbymodellen" byggs ett Returhus/mottagningshall där besökarna välkomnas av personal när de kommer till anläggningen. Där fokuseras på det avfall som är miljöviktigast att sortera ut först. Det som är farligt samt det som kan återbrukas. SÖRAB sätter kunden i fokus och devisen är att det ska vara ”lätt att göra rätt”, vilket betyder mer bemanning, generösa öppettider samt en genomtänkt och tydlig skyltning. 


Senast uppdaterad: 2018-06-12

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår