2019-02-04

Nu ska stockholmarna bli bättre på att sortera matavfall

75 procent av Sveriges totala matavfall kommer från hushållen och ungefär var fjärde matkasse vi bär hem kastas. Nu kraftsamlar kommunerna i Stockholms län för att lyfta en bortglömd matfråga – det matlagningen lämnar efter sig, matrester är en resurs. Informationskampanjen går under namnet Sorteramatresten 2019.

I SÖRAB-kommunerna sorterar vi redan 30 procent av vårt matavfall men Sveriges nationella mål är 50 procent. 
I hela Stockholm är det 25 procent av matavfallet som sorteras ut och skickas till biologisk behandling, det vill säga bearbetas till biogas och biogödsel.
Redan 2020 ska 50 procent av allt matavfall i Stockholms län sorteras. Kraven är höga och vi har ont om tid, på ett år ska vi fördubbla det sorterade matavfallet. För att nå målet behöver i stort sett alla hushåll i Stockholm börja sortera sitt matavfall.
Matavfall är bland annat skal från frukt och grönsaker, matrester, gammal mat, äggskal samt kaffesump och te. Kommunerna inom Stockholms län erbjuder olika alternativ för matavfallssortering. Det vanligaste är dock den bruna papperspåsen.
Kompost och matavfallssortering är två olika biologiska processer. I en kompost bryts matavfallet ned till jord. Det matavfall som samlas in av Stockholms kommuner går till rötning och det är en snabbare process där matavfallet blir till både biogas och biogödsel.
Diskussionen idag handlar mycket om matsvinn och hur vårt val av mat kan påverka klimatet i positiv riktning. En lika viktig fråga, som ofta glöms bort, är de rester som matlagningen lämnar efter sig.

Exempel på detta är:

  • Med 5 kg matavfall kan en personbil köra nästan 10 km.
  • Ett biogasdrivet fordon minskar utsläppen av koldioxid med 73 procent.
  • Om alla 2,3 miljoner stockholmare sorterade sina bananskal kan en buss köra 40 varv runt jorden.

    Läs mer om kampanjen här.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår