2023-09-11

Information med anledning av afrikansk svinpest

Förra veckan har afrikansk svinpest påvisats i ett par prov från döda vildsvin som hittats i Fagerstatrakten i Västmanland.

Jordbruksverket har upprättat en operativ ledningscentral i området och arbetar nu tillsammans med Statens veterinärvårdsanstalt (SVA) för att förhindra smittspridning.

Inga kända fall i Stockholmsområdet

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap som varit i kontakt med smittat material.

Än så länge finns inga konstaterade fall i Stockholmsområdet. Men då vildsvinsstammen är stor i regionen bör alla agera med försiktighet och vaksamhet. På SÖRAB har vi sedan tidigare satt upp staket runt Hagby Återvinningsanläggning vilket försvårar för vildsvin att ta sig in på anläggningen. Med anledning av utbrottet i Västmanland ser vi nu över om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids

Ett utbrott av afrikansk svinpest kan leda till omfattande konsekvenser för bland annat grisnäring, friluftsliv, jakt och skogsbruk.

För att förhindra spridning är det bra om vi hjälps åt genom att arbeta förebyggande och rapportera in misstänkta fall.

  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
  • Mata inte grisar med matrester
  • Kompostera matavfall i slutna behållare
  • Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta din kommun
  • Om du hittar ett sjukt eller dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på telefon 018–67 40 00 eller via deras webbsida.

Här kan du läsa mer:

Jordbruksverket

Statens veterinärmedicinska anstalt

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår