en grupp personer från fågelgruppen spanar efter fjällvråken

2022-11-11

Fågelgruppen 30 år

För en tid sedan passade SÖRABs fågelgrupp på att fira 30 år i samband med höstens rundvandring i Hagbys ekopark. Gruppen kunde konstatera att 103 arter fåglar har noterats under året varav dagens runda hade blygsamma 22 arter noterade - där fjällvråken kanske var dagens mest spännande. Vi bad Herman Brundin, som är en av de som varit med i gruppen ändå från början, att skriva ner lite historia om SÖRABs fågelgrupp.

Hagbyområdet  har utnyttjats för avfallshantering alltsedan 1948. Själva deponeringen av avfall avslutades 1995 och sedan dess går allt som kommer in också ut. Inför avslutningen av deponin (tippen) på Hagby kom en diskussion om vad man kunde göra.
KG Mellbin, då vd för SÖRAB, myntade begreppet "EKOPARK".

1991 utarbetades en avslutnings-/ återställningsplan som godkändes av länsstyrelsen.

1995 upphörde alltså deponering av avfall. Arbetet med täckning och tätningarbeten och fortsatte under flera år därefter.

1992 bildades fågelgruppen. Bakgrunden till det var att Hagby sedan mycket länge varit en populär fågelskådningslokal. Sveriges då mest kända ornitolog, Sigfrid Durango  (1906-1981), bodde i Täby  och förutom att han gav ut flera fågelböcker skrev  han naturkåserier i Dagens Nyheter. Sigfrid Durango har flera gånger där beskrivit fågellivet på Hagbyområdet vilket resulterat i att det allt som oftast kom fågelskådare som bad att få gå in på deponiområdet och spana.

Fågelgruppen initierades av Gerhard Wittman som också blev dess första ordförande. Han kallade samman ett antal likasinnade och från SÖRABs sida deltog Herman Brundin som ansvarig för avslutningsåtgärderna på Hagby. Fågelgrupppen har alltsedan dess ett par gånger årligen träffats på Hagby. Förutom att man har följt fågellivet så har man varit rådgivare för vissa detaljutformningar, t.ex. dammar och val av växtlighet som gynnar fåglarna.

Deponiområdet på Hagby utgörs dels av en våtmark dels av icke brukad ängsmark.
SÖRABs motto för återställningen blev:
Vi lånade av naturen och lämnar tillbaka till naturen.

Nu är alla fågel- och naturintresserade välkomna att vandra runt i Ekoparken.

Sigfrid Durangos mest känd bok "Fåglarna i färg" har givits ut i 11 upplagor mellan 1952 och 2001.

Herman Brundin

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår