SÖRABS styrelse och VD står leendes i ett trapphus och blickar upp mot kameran.

SÖRABs styrelse och VD. (På bilden saknas Benkt Kullgard) Fotograf: Tommy Jansson

2022-05-30

Årsstämma 2022

SÖRAB har idag, måndagen den 30 maj, hållit årsstämma i Vallentuna Kulturhus. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Parisa Liljestrand, Kajsa Adenbäck, Johan Algernon, Johannes Wikman Franke, Antonia Gibson, Magnus Nilsson, Björn Falkeblad, Benkt Kullgard och Johanna Hornberger.

Till ny revisor valdes efter upphandling Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anders Rabb som huvudansvarig.

Under stämman tackades Therese Kjellberg från Deloitte AB av, som varit SÖRABs revisor sedan 2014.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Parisa Liljestrand till ordförande av styrelsen.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och miljöredovisning som utöver den ekonomiska redovisningen även innehåller en sammanställning av vad som hänt under det föregångna året i bolaget. 

Läs bland annat om en massa olika projekt, den nya avfallsplanen, den senaste plockanalysen, returpapper och mer därtill.

Årsredovisning och miljöredovisning 2021 >>

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår