Träportal med Hagby ekopark inristat

2021-08-25

Underhållsarbeten i Hagby Ekopark hösten/vintern 2021

Under vecka 34 påbörjas upprustning och underhållsarbete av yttre barriären/vallen på Hagbys avslutade deponi, också kallat Hagby Ekopark.

Arbetet innefattar röjning av skog och vegetation, förstärkning av vall (både höjd och bredd) samt anläggande av körbara stråk på utvalda delar för att underlätta egenkontroll och röjning/underhåll.

Arbetet kommer att utföras under hösten/vintern år 2021. Att arbetet utförs under denna säsong gör att risken för negativa effekter vid eventuell grumling är mindre.

Röjningen av skog och sly på vallen är planerat till slutet av augusti då häckningsperioden för fåglar är över.
Hur påverkar detta mig som besökare?

Du kommer att se röjningsarbetet och stockar kommer lagras i högar inne i Ekoparken. Viss arbetstrafik kommer förekomma inne i ekoparken så var uppmärksam på detta. Vänligen respektera eventuella avspärrningar. 

Återvunnet material används

I enlighet med SÖRABs ägarkommuners avfallsplan, SÖRABs miljömål och EUs avfallshierarki avser SÖRAB utföra huvuddelen av förstärkningsarbetet med återvunnet material i form av återvunna konstruktionsmassor.

Eftersom de återvunna massorna ska användas på vallen intill Hagbyån kommer endast jordar som klarar kraven för ”mindre än ringa risk” i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1 att användas. Massorna kan komma från SÖRABs egna verksamheter eller från externa kunder. SÖRAB kommer att kontrollera att massorna uppfyller kraven för ringa risk genom att provta varje enhetsvolym om 1000 kbm för totalhalter och varje 4000 kbm för lakhalter. Om massorna kommer från extern kund ska dessa vara provtagna innan de levereras till Hagby.

 Har du frågor om projektet?

Projektledare och kontaktperson för projektet är Peter Larsson, telefon 08-505 804 14

Eventuella frågor kan även ställas till miljöchef Johanna Leback, telefon 08-505 804 02

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår