massa lupiner vid vägkant

2021-06-30

Så här hanterar du invasiva växter

Invasiva växter är ett stort problem i vår natur. Växterna utgör ett hot mot biologisk mångfald genom att konkurrera ut växter i miljöer den trivs i. Invasiva växter ska absolut inte läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. Om de läggs i trädgårdsavfallet kan fröerna sprida sig i naturen.

Exempel på invasiva växter är Parkslide, Lupin, Jättebjörnloka, Gul skunkkalla och Vresros.

Har du invasiva växter som du rensat bort från din trädgård kan du lämna dem på Hagby återvinningsanläggning. På Hagby finns en separat container för invasiva växter som är placerad på ytan för trädgårdsavfall. Växterna ska vara jordfria och läggas i väl förslutna sopsäckar innan de lämnas där.

Ihopsamlande, förflyttning och transport av växtavfall är högriskaktiviteter vad gäller spridning av invasiva främmande växter. Särskilt stor risk är det om du fraktar dessa växter med öppen släpkärra. (Med väl förslutna sopsäckar är öppen släpkärra inget problem.)

Hagby återvinningsanläggning i Täby är i dagsläget den enda av SÖRABs anläggningar som tar emot invasiva växter. Eftersom vi bearbetar allt det brännbara materialet som kommer in till oss måste du slänga invasiva växter i den separata containern på Hagby så att växtdelar inte sprids i vår vidare hantering.

  • Invasiva växter ska absolut inte läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall.
  • Lägg inte invasiva växter i din soppåse!

  • Undvik att gräva upp Parkslide!
    Växten reagerar med stress på ”attacken” som uppgrävning innebär, och den kommer att skicka rotstammar flera meter från moderplantan för att kunna etablera sig på ett nytt ställe. 
  • Vi tar inte emot rötter av Parkslide.
  • Vi tar inte emot jord som varit i kontakt med invasiva växter eftersom vi återanvänder jord som lämnas hos oss.

 

Parkslide


Läs mer om invasiva växter i vår Sorteringsguide >> 

Naturvårdsverket informerar mer om invasiva främmande arter på sin webbsida >>   

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår