2021-06-08

Årsstämma 2021

SÖRAB har idag, tisdagen den 8 juni, hållit årsstämma. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

I syfte att minska risken för spridningen av coronaviruset beslutade styrelsen i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att årsstämman skulle genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående samt att aktieägares rösträtt endast kunde utövas på förhand genom så kallad poströstning. 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Parisa Liljestrand, Kajsa Adenbäck, Johan Algernon, Johannes Wikman Franke, Antonia Gibson, Magnus Nilsson, Björn Falkeblad, Benkt Kullgard och Johanna Hornberger.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Therese Kjellberg som huvudansvarig.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Parisa Liljestrand till ordförande av styrelsen.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och miljöredovisning som utöver den ekonomiska redovisningen även innehåller en sammanställning av vad som hänt under det föregångna året i bolaget. 

Årsredovisning och miljöredovisning 2020 >>

 

För ytterligare information:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår