2020-10-16

Så här hanterar du parkslide och andra invasiva växter

Invasiva växter är ett stort problem i vår natur. Växterna utgör ett hot mot biologisk mångfald genom att konkurrera ut växter i miljöer den trivs i. Invasiva växter ska absolut inte läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. Om de läggs i trädgårdsavfallet kan fröerna sprida sig i naturen. Exempel på invasiva växter är Parkslide, Lupin, Jättebjörnloka, Gul skunkkalla och Vresros.

Har du invasiva växter, exempelvis Parkslide, som du rensat bort från din trädgård kan du lämna dem på Hagby återvinningsanläggning (en mindre mängd går att lägga i hushållsavfallet). På Hagby finns en container för invasiva växter som är placerad vid ytan för trädgårdsavfall. Växterna ska läggas i väl förslutna sopsäckar innan de lämnas där. Ihopsamlande, förflyttning och transport av växtavfall är högriskaktiviteter vad gäller spridning av invasiva främmande växter. Särskilt stor risk är det om du fraktar dessa växter med öppen släpkärra. Men är sopsäckarna väl förslutna är detta inget problem.

Förutom att lämna växterna hos oss på Hagby i väl förslutna sopsäckar kan du även blöta ned plantor hemma och lägga dem i en sluten sopsäck för att ruttna. Alternativt lägga mindre mängder invasiva växter direkt i restavfallet.

Invasiva växter ska absolut inte läggas på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall.

Hagby återvinningsanläggning i Täby är den enda av SÖRABs anläggningar som tar emot invasiva växter.

Läs mer om invasiva växter i vår Sorteringsguide >> 

Naturvårdsverket informerar mer om invasiva främmande arter på sin webbsida >>   

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår