2020-09-29

Tack för ditt avfall - det kommer till nytta!

Idag är det Återvinningens dag. Välkommen till oss på SÖRAB med ditt avfall! Vi ser till att avfallet återanvänds, återvinns, blir till biogas som driver sopbilar och bussar eller till värme och el. Resurseffektivt och miljösmart.

Mindre än två procent av det avfall som kommer in till SÖRAB går till slutförvaring på deponi. Förra året uppgick den totala mängden återvunnet material, inkluderat verksamhetsavfall, till 261 245 ton. Ungefär 65 000 ton lämnades in via våra återvinningscentraler.

Detta händer med ditt avfall:

  • Kläder återanvänds, eller kan bli till ljuddämpare i bilar eller stoppning i madrasser.
  • Trädgårdsavfall blir till jord och biobränsle.
  • Farligt avfall återvinns eller bränns under kontrollerade former.
  • Elavfall återvinns (metall och glas) eller blir till fjärrvärme och el (plast, trä och tyg).
  • Förpackningar av glas, metall, plast, papper och kartong samt tidningar materialåtervinns av producenterna.
  • Grovavfall materialåtervinns eller blir till värme och el.

TACK för att du hjälper till att få jordens resurser att räcka längre!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår