2020-06-16

Exjobbare presenterade sina resultat om hur SÖRAB kan optimera den biologiska lakvattenreningen

Onsdagen den tredje juni hölls två exjobbspresentationer live digitalt via Teams från SÖRABs huvudkontor. Isac Ingfeldt och Oscar Skirfos som jobbat med att optimera SÖRABs biologiska lakvattenrening (med fokus på denitrifikationen) stod för presentationerna.

- Isac och Oscar har gjort superbra exjobb. Jag tror att de kommer ha en väldigt bra framtid. Deras exjobb har potential att hjälpa oss att bli ännu mer effektiva i vår lakvattenrening. Det är positivt att vi kan hjälpa och inspirera andra i branschen, säger Astrid Helmfrid, miljöspecialist SÖRAB.
Vad händer med resultaten av exjobben?
- Jag hoppas att vi kommer att använda resultatet. Kanske kan vi hitta andra kolkällor och även återbruka kolkällor vi använder i processen, som Isac tittat på. Och kanske kan vi förbättra reningen med fler och bättre mikroorganismer. Det som Oscar tittat på. Det ska vi faktiskt kolla närmare på redan under sommaren, säger Astrid Helmfrid.

Mer information om exjobben:
Utvärdering av denitrifikationseffektivitet vid tillsats av kolkällor- i ett kontinuerligt biologiskt reningssteg för lakvatten. Ett examensarbete med fokus på utvärdering av möjligheten att ersätta den befintliga kolkällan med alternativa kolkällor (etanol och glycerol) för användning i KBR (kontinuerlig biologisk rening). Försöken har utförts i labb- och pilotskala där parametrar som denitrifikationshastighet, effekter på mikrobiota samt ekonomi har undersökts. Av: Isac Ingfeldt.

Undersökning gällande effekten av bioaugmentation i en anläggning för kontinuerlig biologisk rening av lakvatten. Ett examensarbete där möjligheten att förbättra den biologiska kvävereningen av ammoniumrikt lakvatten genom att tillföra nya mikroorganismer till anläggningen utretts. Dels har en utredning om tillsats av nya mikroorganismer generellt kan öka effektiviteten genomförts, samt att det fokuserats på lämpligheten hos några specifika bakterieisolat från avloppsvatten och inköpta bakterieblandningar. Av: Oscar Skirfos.

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår