2019-05-06

Tanka smart bränsle

Visste du att det finns en biogasmack på Hagby Återvinningsanläggning i Täby där du kan tanka smart?!

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas och allt fler upptäcker fördelarna med det miljövänliga drivmedlet. Det märks inte minst på den ökande försäljningen av gasbilar i landet. På våra vägar rullar redan idag ett ganska stort antal tunga fordon, sopbilar, bussar, taxi- och privatbilar som drivs med fordonsgas. Att köra på gas istället för bensin och diesel innebär fördelar både för miljön och för plånboken. Koldioxidutsläppen mer än halveras om bilen körs på fordonsgas och dessutom minskar utsläppen av både kväveoxider och partiklar. Ekonomiska fördelar blir det också eftersom fordonsgas är 15-20 % billigare per kilometer jämfört med bensin. 

Biogas, som är ett förnybart drivmedel och består till cirka 97 % av metan, 2 % koldioxid och 1 % kväve, är det renaste drivmedlet i förhållande till övriga alternativ på marknaden. Gasen framställs ur organiskt nedbrytbart material (sorterat matavfall, energigrödor, slaktavfall eller avloppsslam) som bryts ner av mikroorganismer och bildar metan och koldioxid. Biogas ingår i det naturliga kretsloppet eftersom den framställs av restprodukter eller förnyelsebar råvara från exempelvis jordbruket. 

Källa: AGA

#biogasveckan #guldförsverige #biogasakademin

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår