Vallentuna Returpark

För att göra det mer lätt att göra rätt för Vallentunaborna planerar SÖRAB en provisorisk returpark på fastigheten Mörby 1:112 och del av Mörby 1:103, korsningen Banvägen/Teknikvägen.

Boende i centrala delar av Vallentuna kommun har idag Hagby Återvinningscentral i Täby som sin närmsta avlämningsplats för grovavfall, liksom många Danderydsbor, Sollentunabor och självklart Täbybor. I samband med byggnadet av Norra länken kommer SÖRABs anläggning Kvarnkullen ÅVC i Sundbyberg att stängas under 2018. Det innebär att även Sundbybergarna och Solnaborna kommer att hänvisas till Hagby ÅVC tills dess att en ny anläggning står klar i Sundbyberg.

Hagby ÅVC är idag allvarligt överbelastad med ca 350 000 besök/år och trafiksituationen inom anläggningen är tidvis mycket ansträngd. För att öka servicen till Vallentunaborna samt avlasta Hagby ÅVC planerar SÖRAB att anlägga en provisorisk returpark (5 år) på en strategiskt bra plats tills en permanent lokalisering för en returpark hittas i kommunen.

Byggs enligt "Stockbymodellen"

Returparken kommer att byggas enligt SÖRABs nya koncept och den framgångsrika "Stockbymodellen". Stockby Returpark på Lidingö vann pris för Årets Återvinningsanläggning 2016 och står modell för kommande returparker.

SÖRABs Returparker fungerar som en återvinningscentral men här är återbruk och återvinning det centrala. Här kan gammalt material få nytt liv! De skulpturer som smyckar parken ska vara exempel på hur man kan ta tillvara på materialråvaror och använda dem på nytt. Utsmyckningarna ska inspirera besökarna till ett cirkulärt tankesätt och att återvinna och återbruka mer.

SÖRAB anordnade en Returskulpturtävling under våren 2017 där konstnären Niklas Fännick vann. Han kommer ta fram tre skulpturer i olika returmaterial på temat "Djur och natur" som är tänkta att placeras på returparken i Vallentuna.

Det miljöviktigaste först och kunden i fokus

Enligt "Stockbymodellen" byggs ett Returhus/mottagningshall där besökarna välkomnas av personal när de kommer till anläggningen. Där fokuseras på det avfall som är miljöviktigast att sortera ut först. Det som är farligt samt det som kan återbrukas. SÖRAB sätter kunden i fokus och devisen är att det ska vara ”lätt att göra rätt”, vilket har resulterat i mer bemanning, utökade öppettider samt en genomtänkt och tydlig skyltning. 

Eftersom Vallentuna Returpark är en provisorisk lösning kommer den att byggas med material som är lätt att montera ned och återanvända på annan plats.

Vi hoppas kunna anlägga och öppna Vallentunabornas nya Returpark under 2018.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår