Rissne Returpark

Bristen på en bra ÅVC/Returpark i Sundbyberg-Solna har varit tydlig under många år. Kvarnkullen ÅVC har varit en provisorisk lösning under utbyggnaden av Järvastaden/Ursviksområdet. För närvarande pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra en ny Returpark utmed Rissneleden.

Anläggningen är planerad att vara en ”Returpark” där material inte bara återvinns utan även återanvänds. En andrahandsbutik och ett returhus med café planeras på området.

Mellan den 6 och 28 oktober 2016 var planförslaget för returparken ute på granskning. Under granskningsskedet ställdes förslaget ut på
Signalfabrikens bibliotek, Hallonbergens bibliotek, i kommunhusets entré samt gjordes tillgängligt på stadens hemsida. Granskningsskedet var den sista möjligheten i planprocessen att yttra sig om förslaget. De inkomna yttrandena ska nu sammanställas och besvaras i ett granskningsutlåtande, innan beslut kan tas om planens antagande.

Läs mer på Sundbyberg stads webbsida >>

Dokument & länkar

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår