Returpark i Sundbyberg

Bristen på en bra mottagning för invånarnas grovavfall mm i Sundbyberg-Solna har varit tydlig under många år. Kvarnkullen ÅVC har varit en kortsiktig lösning under utbyggnaden av Järvastaden/Ursviksområdet och i sökandet av en permanent lokalisering för en ny anläggning. En Returpark byggd enligt "Stockby-modellen" och SÖRABs koncept för returparker planeras i Rissne.

Anläggningen är planerad att vara en Returpark där material inte bara återvinns utan även återanvänds. En andrahandsbutik och ett returhus med café planeras på området.

Detaljplanen för en returpark inom fastigheten Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne vann laga kraft 7 december 2017.
Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2017 § 254 att anta detaljplanen för en returpark i Rissne. Beslutet överklagades och har prövats av Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. Kommunfullmäktiges beslut om antagande står därför fast och detaljplanen började gälla från 7 december 2017.

Läs mer på Sundbyberg stads webbsida >>


Kvarnkullen ÅVC behöver stängas under 2018 då SÖRAB blivit uppsagda från tomten där anläggningen ligger. För att invånarna i Sundbyberg-Solna ska ha någonstans att lämna sitt grovavfall mm innan den nya Returparken i Rissne står klar, planeras en provisorisk anläggning på Sjövägen. 

Dokument & länkar

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår