Vårt miljöarbete

Förr eller senare hamnar allt som samhället vill bli av med som avfall på någon avfallsanläggning för att omhändertas. Det ställer höga krav på oss som renhållningsverk att ha gedigen teknik- och miljökunskap för att kunna göra detta på bästa sätt så att miljöpåverkan begränsas.

Vad vi får ta emot och göra begränsas av lagar, regler, och våra tillstånd. Den drivande kraften för att utföra omhändertagandet på bästa sätt är SÖRABs sedan länge uttalade miljöambitioner som organiseras genom vårt miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Vi certifierades i maj 1998 som det andra avfallsbolaget i Sverige. Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete som bland annat innefattar att vi systematiskt arbetar med våra miljömål som är kopplade till vår hållbarhetspolicy, våra betydande miljöaspekter och de nationella miljökvalitetsmålen

Är du intresserad av att ta del av någon miljörapport i sin helhet eller någon bilaga, mejla till info@sorab.se

Miljömål

Nedan följer en kort sammanfattning av vad 2015 års miljömålsarbete har resulterat i.

Övergripande miljömål: Minska utsläppen av fossila växthusgaser och metan under perioden 2013-2016

 • Driftsatt en fackla och en ny kompressor på Hagby för att möjliggöra kontinuerligt gasuttag.
 • Tagit fram projekteringsunderlag för utbyggnad av gasuppsamlings-systemet för deponin på Löt.
 • Tagit fram ett förslag för att nyttiggörande av deponigasen på Löt som även har genomförts (se mål resursförbrukning).
 • Kravställt minskad drivmedelsförbrukning vid upphandling.

*Deponigasen som bildas i våra deponier innehåller mellan 30-50 procent metan och resterande del utgörs av koldioxid. Metan är en luktfri gas med högt energiinnehållsom är en 20-25 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid.

Övergripande miljömål: Minska utsläpp av närsalter (kväve och fosfor)till år 2016.

 • Processoptimerat behandlingen av lakvatten i vår anläggning för kontinuerlig biologisk rening på Löt för att ytterligare minska utsläpp av kväve.
 • Driftsatt ett kemiskt fällningssteg i syfte att minska fosforutsläpp från processvattnet på Hagby.

Övergripande miljömål: Vi ska förflytta oss uppåt i avfallstrappan till år 2016.

Under 2014 har vi förflyttat oss uppåt i avfallstrappan med flera fraktioner.

 • Börjat sortera ut takpapp (2 steg) på Hagby ÅVC.
 • Hårdplast har börjat skickas till återvinning med mycket gott resultat (2 steg).
 • Använt oss massor som traditionellt sett skulle deponeras som konstruktionsmaterial i nya deponibotten på Löt istället för att använda jungfruliga massor (1 steg)

Övergripande miljömål: Minska resursförbrukningen inom verksamheten.

 • Minskat vår användning av papper genom elektroniska fakturor och minskat våra upplagor av trycksaker. Alla trycksaker finns digitalt. Elektroniska avfallsdeklarationer för tryckimpregnerat trä och elektronik vilket minskar pappersanvändningen med 5000 ark/år.

 • Sedan april 2015 värms lakvattnet i vår anläggning för kontinuerlig biologisk rening upp med hjälp av en deponigasdriven panna som heter Harald.


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår