Återvinningscentraler

Av de drygt 70 000 ton avfall som SÖRAB samlar in på sina 6 återvinningscentraler går merparten till materialåtervinning eller energiåtervinning. Endast ett par procent deponeras. 

Hushåll från SÖRAB-kommunerna är välkomna att besöka valfri anläggning, och anläggningarna har öppet olika tider fördelade på 7 dagar i veckan. 

I högerlisten finner du länkar till våra olika återvinningscentraler och deras respektive öppettider.

OBS! För att få lämna avfallet gratis är det viktigt att du bor i någon av de kommuner där SÖRAB har ansvar för avfallsbehandlingen samt kommer själv som privatperson och ägare till avfallet och lämnar det.