Betalning & priser

SÖRAB har differentierade taxor, vilket innebär att ju bättre sorterat avfallet är innan det kommer in till oss, desto billigare blir det att lämna det!

Prislistor

Till höger hittar ni prislistor för de vanligaste avfallsslagen.

Ansök om konto hos SÖRAB

Företag som regelbundet lämnar avfall till SÖRAB (ej ÅVC) reglerar enklast kostnader via ett konto. Ansökningsblanketter finns till höger.

Lämna avfall på SÖRABs återvinningscentraler

Företag är välkomna till SÖRABs återvinningscentraler med mindre mängder avfall. Alla företag måste betala för besöken, enklast genom att köpa företagskortet, ett klippkort med tio klipp. Max 3 kbm/klipp.

Kortet köps genom att sätta in 2.500 kr (pris inkl. moms) på bankgiro 387-0508. Märk talongen ÅVC-kort. Ange namn och adress på talongen. Kortet kommer inom några dagar med rekommenderat brev. Företagskort kan även köpas på Hagby, Smedby och Löt.

Vid kontantbetalning på SÖRABs återvinningscentraler är priset 440 kr/3 kbm (inkl. moms).
På samtliga återvinningscentraler kan man betala med VISA eller Mastercard.

Läs mer om företagskortet till höger.

Betala tippavgift och jord i automat

  • På Hagby Återvinningsanläggning finns två stycken biljettautomater där ni snabbt och enkelt kan betala tippavgift och jord med kontokort.
  • Automaterna är placerade på uppfarten till Återvinningscentralen och vid jordlastningen på kompostplattan.
  • Det går endast att betala med VISA eller Mastercard.
  • Följ anvisningarna på automaten eller fråga personalen. 
  • Tag kvittot och visa för personalen.

Exempel: För att betala tippavgift på ÅVC (motsvarande "ett klipp" på SÖRABs klippkort = 3 kbm avfall) tryck sex (6) gånger på den gula knappen. Betala med VISA/Mastercard i kortläsaren. Bekräfta köpet med den gröna knappen. Tag kvittot och visa det för personalen.