2017-12-28

Nya priser 2018

Vi på SÖRAB vill börja med att tacka all kunder för det gångna året som har varit ett bra år för oss. Efter att envist och under en lång tid arbetat med vår tidigare avsättningsproblematik är vi nog äntligen i fas igen. En bidragande anledning till att vi kunnat avsätta så pass mycket material är att vi de senaste åren arbetat med att höja kvaliteten på våra bränsleprodukter. Baksidan är att det varit kostsamt och för vissa produkter kommer det även framöver att vara det, vilket medför att vi behöver höja vissa av våra priser.

Vidare kommer vi även fortsättningsvis att arbeta med våra mål om hög service och hög kvalitet. Ett sätt är att öka skillnaderna i pris på osorterat avfall innehållande gips eller inte. För lass utan innehåll av gips sänker vi priset, medan vi höjer det för osorterat avfall med gipsspill.

Farligt avfall
Under året har vi gjort en ny upphandling gällande slutbehandling av Farligt avfall från våra anläggningar. Vissa delar blev för oss billigare medan andra lite mer kostsamma. En annan förändring som påverkar priset är att brandsläckare och andra trycksatta behållare kommer att debiteras per kg och inte per styck som tidigare. Mot bakgrund av detta har vi behövt justera våra mottagningspriser för farligt avfall nästa år.

Trädgårdsavfall
Av det park- och trädgårdsavfall som lämnas på någon av SÖRABs anläggningar tillverkas antingen en råkompost till jordtillverkning eller en bränsleprodukt som levereras till någon av regionens förbränningsanläggningar. På grund av för oss ökade kostnader tvingas vi även att justera våra mottagningsavgifter för trädgårdsavfall nästa år.

Allmänna bestämmelser
En ytterligare förändring nästa år är att vi har samlat våra ordningsföreskrifter och villkor i allmänna bestämmelser istället för att det ligger i respektive anläggnings prislista.

Länkar till 2018 års prislistor och SÖRAB:s allmänna bestämmelser finns under Priser och betalning.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår