2017-11-15

Information om provisorisk returpark i Vallentuna

Många Vallentunabor var positiva till SÖRABs planer på att bygga en provisorisk returpark centralt i kommunen. Nu har det dock inkommit överklagan på bygglovet som skulle kunna fördröja processen avsevärt, varför SÖRAB valt att lägga planerna på is.

-Vi behöver avlasta Hagby akut. Här i korsningen Banvägen/Teknikvägen fanns detaljplanelagd industrimark som det skulle kunna gå att bygga på direkt för att få till en provisorisk returpark, säger Johan Lausing VD på SÖRAB. Att vänta 1-2 år på beslut är inte aktuellt. Då fortsätter vi leta efter en permanent plats tillsammans med kommunen istället, fortsätter Lausing.

Boende i centrala delar av Vallentuna kommun har idag Hagby Återvinningscentral i Täby som sin närmsta avlämningsplats för grovavfall, liksom många Danderydsbor, Sollentunabor och självklart Täbybor. I samband med byggandet av Norra länken kommer SÖRABs anläggning Kvarnkullen ÅVC i Sundbyberg att stängas under första halvåret av 2018. Det innebär att även Sundbybergarna och Solnaborna kommer att hänvisas till Hagby ÅVC tills dess att en ny anläggning står klar i Sundbyberg.

Hagby ÅVC är redan idag allvarligt överbelastad med över 300 000 besök/år och trafiksituationen inom anläggningen är tidvis mycket ansträngd. För att öka servicen till Vallentunaborna samt avlasta Hagby ÅVC ville SÖRAB anlägga en provisorisk returpark (5 år) på en strategiskt bra och lättillgänglig plats tills en permanent lokalisering för en returpark hittats i kommunen. Dessa planer har väckt många känslor, både positiva och negativa.

Inget nytt Hagby som ska byggas

SÖRAB har för avsikt att besvara alla inkomna yttranden som mestadels handlar om buller och trafik. Flera invånare har hört av sig och är rädda för att det ska bli ett nytt Hagby eller en ny ”soptipp” i Vallentuna, vilket inte är fallet. Alla nya Returparker som SÖRAB planerar, kommer att byggas enligt SÖRABs nya koncept och den framgångsrika "Stockbymodellen". Stockby Returpark på Lidingö vann pris för Årets Återvinningsanläggning 2016 och står modell för kommande returparker.

SÖRABs Returparker fungerar som en återvinningscentral men här är återbruk och återvinning det centrala. Här kan gammalt material få nytt liv! Skulpturer smyckar parken och ska vara exempel på hur man kan ta tillvara på materialråvaror och använda dem på nytt. Utsmyckningarna ska inspirera besökarna till ett cirkulärt tankesätt och att återvinna och återbruka mer.

Under våren 2017 anordnade SÖRAB en Returskulpturtävling där konstnären Niklas Fännick vann. Han kommer ta fram tre skulpturer i olika returmaterial på temat "Djur och natur" som är tänkta att placeras på en ny returpark i Vallentuna.

Det miljöviktigaste först och kunden i fokus

Enligt "Stockbymodellen" byggs ett Returhus/mottagningshall där besökarna välkomnas av personal när de kommer till anläggningen. Där fokuseras på det avfall som är miljöviktigast att sortera ut först. Det som är farligt samt det som kan återbrukas. SÖRAB sätter kunden i fokus och devisen är att det ska vara ”lätt att göra rätt”, vilket betyder mer bemanning, utökade öppettider samt en genomtänkt och tydlig skyltning. 

-Vi måste börja leva mer hållbart och spara på jordens resurser. Därför är en av våra största utmaningar att försöka återanvända och återbruka mer. Genom att bygga nya returparker vill vi öka möjligheter till återbruk i en inspirerande miljö, där det också finns konst som väcker nyfikenhet om material. Inom en överskådlig framtid hoppas SÖRAB kunna bygga fler returparker i ägarregionen utifrån Stockbykonceptet och vi ser fram emot att kommunen kan vara behjälplig i sökandet efter ny plats för en permanent Returpark i Vallentuna, säger Johan Lausing.

Fram tills dess får Vallentunaborna fortsätta åka till Hagby eller Löt med sitt avfall. För de som inte har bil finns även den Mobila ÅVCn som ställs ut på strategiska ställen runtom i kommunen enligt ett rullande schema som man hittar på kommunens hemsida.

« Tillbaka till nyheter

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår