2017-10-09

Danderyd bäst i norrort på matavfall

Danderyds invånare är bäst på att källsortera sitt matavfall bland SÖRABs kommuner i norrort. Förra året samlade Danderyds kommun in 35 kilo per invånare. I Vallentuna var motsvarande siffra 18 kilo per invånare. Målet för 2016 var att samla in 30 kilo matavfall per person, som skulle återvinnas till biogas och biogödsel. Anledningen till att målet inte har nåtts, är att för få källsorterar sitt matavfall.

Efter en långsam start börjar hushållen i Stockholms norrortskommuner att komma igång  mer och mer med källsortering av matavfall, men det är fortfarande för få . Under januari-juli i år sorterade  norrortsborna ut  7 463 ton matavfall till återvinning. Det är en liten ökning jämfört med 2016, men för att kunna ta tillvara på all energi och näring från matavfallet på bästa sätt, måste fler börja sortera sina bananskal och sin kaffesump.

Matavfallet från Stockholms norra kommuner skickas idag vidare till Uppsala för rötning och omvandlas i behandlingsanläggningen till biogas och biogödsel. Av tio ton matavfall produceras biogas som räcker till en personbil under ett år och biogödsel som sprids ut på en hektar åkermark.

-          För oss på SÖRAB och våra ägarkommuner är det viktigt att matavfallet blir biogas, som används som fordonsbränsle till bussar, taxis och sopbilar, men framförallt att det kommer ut på åkermarken igen i form av biogödsel, säger Beatrice Tjärnhell projektledare på SÖRAB. Det är ett mål i vår gemensamma avfallsplan och ett viktigt krav när vi upphandlar behandlingsanläggning.

Under 2016 samlades totalt cirka 13 000 ton in i de nio kommunerna. Det innebär ungefär 25,7 kilo per invånare. I år kommer fyra kommuner samla in över 30 kilo per invånare, enligt SÖRABs prognoser,  nämligen Danderyd, Sollentuna, Sundbyberg och Solna. Kvaliteten på norrortsbornas källsorterade matavfall är god.

-      Våra stickprov visar att matavfallet från Stockholms norrortskommuner är välsorterat, framförallt från hushållen, säger Lennart Nordin, avfallschef på Uppsala Vatten och Avfall. För att förklara betydelsen av att lägga rätt avfall i den bruna matavfallspåsen, är det viktigt att förstå att matavfallet blir biogödsel som sedan sprids ut på åkermark där din mat odlas. 

Plastpåsar, främst tunna frukt- och grönsakspåsar, som kommer med i matavfallet försvårar processen i rötningsanläggningen. För att förenkla och informera om hur man kommer igång med källsorteringen av matavfall, genomför SÖRAB-kommunerna en kampanj, sorteramatresten.se, tillsammans med Stockholms läns övriga kommuner.

Insamlingsstatistik matavfall 2016

Kommun

Insamlat matavfall ton

Matavfall kg/inv

Danderyd

1 150

35

Järfälla

1 542

21

Lidingö

961

21

Sollentuna

2 315

33

Solna

2 219

28

Sundbyberg

1 631

34

Täby

1 315

19

Uppl. Väsby

1 026

23

Vallentuna

595

18

Totalsumma

12 754

Regionsnitt 26

 

SÖRAB är ett regionalt återvinnings- och avfallsbehandlingsföretag ägt av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Bolaget har uppdraget att svara för ägarkommunernas behandlingsansvar exklusive Stockholm. SÖRAB erbjuder också industrier och andra verksamheter sortering, återvinning och behandling av avfall.

TIPS!

Om du bor i flerfamiljshus och din fastighet inte har källsortering av matavfall, vänder du dig till fastighetsägaren eller din styrelse med önskemål om att börja med matavfallssortering. Tala gärna med dina grannar så att ni är fler som framför detta önskemål.

Om du bor i villa hittar du information via länkar på sorteramatresten.se.

Genom att lära sig några enkla trix så blir det ännu enklare att hantera matavfallet i köket.

 •  Vik ner kanten på matavfallspåsen så blir öppningen stabilare.
 • Låt matavfallet rinna av och använd gärna en vaskskrapa för att få upp det från vasken.
 • Torrskala potatis och rotfrukter direkt i matavfallspåsen så blir påsen inte så blöt.
 • Lägg i använt hushållspapper i matavfallspåsen så suger det upp lite av fukten i påsen och minskar lukt och gör påsen torrare.
 • Har du skaldjursrester kan du lägga dem i dubbla påsar om du vill minska lukten.
 • Stoppa aldrig matavfallspåsen i en plastpåse om du är rädd för att den ska läcka. Ta då en extra papperspåse istället.

Matrester som kan källsorteras och bli biogas och biogödsel är: 
-       kött, fisk och skaldjur

-       bröd, äggskal, pasta och ris

-       kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar

-       grönsaker, frukt

-       ofärgat hushållspapper

VISSTE DU ATT

 • 10 kilo matavfall ger biogas som motsvarar 1 liter bensin.
 • En biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73%.
 • Nästan 40% av innehållet i en vanlig soppåse är matavfall som hade kunnat sorteras och återvunnits.
 • En påse matavfall (vikt 2 kg) ger kväve från biogödseln som räcker till för att odla havre till ca 18 portioner havregrynsgröt. 
 • Det som är kvar i rötningstanken sedan man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande flytande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel som har ett fossilt ursprung. Vi får ett kretslopp både på energi till fordon och på näringsämnen till grödor.
 • Regeringens miljömål är att minst hälften av Sveriges matavfall ska behandlas biologiskt år 2018. Minst 50% ska sorteras ut från hushåll, storkök, butiker och restauranger samt behandlas så att växtnäring kan tas tillvara. Dessutom ska minst 40% av matavfallet behandlas så att även energi kan tas tillvara.
 • Ca 35% av alla matrester slängs i onödan. Köp därför inte mer mat än du äter upp.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår