2017-09-25

Stockholms kommuner behöver samla in mer matavfall: Ditt bananskal kan bidra till renare luft

Nu kan de flesta stockholmare lämna sina bananskal, pizzarester, potatisskal och andra matrester till återvinning. 25 av Stockholms läns 26 kommuner erbjuder idag en separat matavfallsinsamling. Men de insamlade mängderna är fortfarande låga. Idag källsorteras bara en fjärdedel av stockholmarnas matavfall. Det nationella målet 2018 är 50 procent. Det innebär att vi måste fördubbla mängden insamlade matrester inom ett år.

-       Vissa kommuner i länet har erbjudit sina invånare separat insamling av matavfall sedan 1990-talet. Andra kommuner har nyligen startat eller står i startgroparna, säger Frida Palander, Roslagsvatten AB. Fler stockholmare måste börja sortera sitt matavfall för att vi ska kunna nå det nationella målet. Därför gör Stockholms läns kommuner en gemensam kraftsamling som ska uppmuntra stockholmarna att källsortera matavfall.

Kraftsamlingen består av kampanjen ”sorteramatresten.se” som informerar om hur man på ett enkelt sätt kan sätta igång att källsortera matavfall. Idag samlar Stockholms kommuner in drygt 50 000 ton matavfall. Matavfall som återvinns till biogas och biogödsel. Biogas är ett giftfritt bränsle för bilar och bussar som ger oss renare luft. Biogödsel ersätter konstgödsel och sprids ut på våra åkermarker. Av tio ton matrester produceras biogas som räcker till en personbil under ett helt år (1500 mil) och biogödsel till 1 hektar åkermark. Om vi lämnar våra bananskal till återvinning förbättrar vi vår miljö och får en renare luft och åkermarker.

Kvaliteten och mängden insamlat matavfall varierar mellan Stockholms kommuner. De flesta får in bra kvalitet på matavfallet, men för små mängder. Andra kommuner får in stora felsorterade mängder, där matavfallet är blandat med hushållssopor och grovsopor och därför går till förbränning istället för återvinning. Generellt sett är de som bor i villa bättre på att källsortera sitt matavfall jämfört med boende i flerbostadshus.

 

Stockholms läns kommuner gör en gemensam satsning för att informera om källsortering av matavfall. Kommunerna som deltar i kampanjen är:  

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker tillsammans med de kommunägda avfallsbolagen i Stockholms län.
Under 2018 kommer även Norrtälje börja med matavfallsinsamling och delta i kampanjen. 

Läs mer på sorteramatresten.se

 

KOM IGÅNG TIPS:

Om du bor i flerfamiljshus och din fastighet inte har källsortering av matavfall, vänder du dig till fastighetsägaren eller din styrelse med önskemål om att börja med matavfallssortering. Tala gärna med dina grannar så att ni är fler som framför detta önskemål.

Om du bor i villa hittar du information via länkar på sorteramatresten.se.

 

Visste du att:

  • 10 kilo matavfall ger biogas som motsvarar 1 liter bensin.
  • En biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73%.
  • Nästan 40% av innehållet i en vanlig soppåse är matavfall som hade kunnat sorteras och återvunnits.
  • En påse matavfall (vikt 2 kg) ger kväve från biogödseln som räcker till för att odla havre till ca 18 portioner havregrynsgröt. 
  • Det som är kvar i rötningstanken sedan man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande flytande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel som har ett fossilt ursprung. Vi får ett kretslopp både på energi till fordon och på näringsämnen till grödor.
  • Regeringens miljömål är att minst hälften av Sveriges matavfall ska behandlas biologiskt år 2018. Minst 50% ska sorteras ut från hushåll, storkök, butiker och restauranger samt behandlas så att växtnäring kan tas tillvara. Dessutom ska minst 40% av matavfallet behandlas så att även energi kan tas tillvara.
  • Ca 35% av alla matrester slängs i onödan. Köp därför inte mer mat än du äter upp.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår