2017-07-06

Miljökonsulter

På vår hemsida hittar du Pågående upphandlingar och nu även Kommande upphandlingar i menyn under Företag.

Pågående upphandling:

Miljökonsulter, UH 2017-2

SÖRAB har behov av en rad olika kategorier av miljökonsulter som stöd för att kunna utföra vår kärnverksamhet samla in, behandla och avyttra avfall från våra nio ägarkommuner.

  • Tillstånd och MKB 
  • Dag-, process och lakvattenutredningar  
  • Hydrogeologiska utredningar 
  • Recipientbedömningar 
  • Bullermätningar och bullerutredningar 
  • Periodiska besiktningar 
  • Miljötekniska markundersökningar 
  • Generellt miljöstöd 
  • Stöd gällande miljö- och kvalitetsledning 

Planerad avtalstid är 3+1+1 år och konsultkategorierna är fördelade i 5 olika ramavtalsområden, där SÖRAB har för avsikt att teckna ramavtal med 2 rangordnade leverantörer per ramavtalsområde.

Till Pågående upphandlingar >>

Kommande upphandlingar (förhandsannonserade):

Drift av mottagning trädgårdavfall Hagby återvinningsanläggning

Tillverkning av jordprodukter

Krossning av trädgårdsavfall

Bevaknings- och säkerhetstjänster

Förvaltning av placerat kapital


Till Kommande upphandlingar >>

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår